Zicai Sushi

Sushi
$ $
Linping Rd | 临平路 (Feihong Rd | 飞虹路)
Hongkou, 上海市