Shiliyung Xiaolong (Steamed Food)

Chinese
$
M Zhejiang Rd.
Huangpu, 上海市