Royal Thai Kitchen

Thai
$ $
Areia Preta
澳门, Municipality of Macau