KFC (肯德基)

Row 1

Details
Shanghai Stadium
上海市,
+86 400 882 3823