Okki Japanese Steakhouse & Sushi Bar

Japanese
$ $
3187 S McKenzie St (behind Tom Thumb)
Foley, AL 36535
(251) 971-3371

Menu