Izumisake Japanese Restaurant 酒泉日本料理

Japanese
$ $
G/F, 81 Kau Yuk Rd
Yuen Long, NT
+852 2479 8618

Tips

  • !!