Genki Sushi (元気寿司)

Sushi
$ $
Shop 3, G/F, Sau Mau Ping Shopping Centre, 101 Sau Ming Rd
Sau Mau Ping, Hong Kong,
+852 2856 3699