Shogun Japanese Restaurant

Japanese
$ $
5618 Hwy 280
Birmingham, AL 35242
(205) 991-0033

Menu