Huo Shan Tan Kao Yu (火山碳烤鱼) (火山碳烤鱼)

Row 1

Details
70 Nanchang Rd (Yandang Rd)
Huangpu,

Around the Web