Patricks Pub

Bar
$ $
163 W 200 S
Salt Lake City, UT 84101