Ashton Cafeteria

Steakhouse
$ $ $ $
1055 Washington Blvd
Stamford, CT 06901
(203) 504-2879