Yuki Japanese Restaurant (雪日本料理)

Japanese
$ $
28/F, Jupiter Tower, 7-11 Jupiter St
北角,
+852 2571 9518