Thit Tho Manh Quy

Vietnamese
$ $
193 Hoang Hoa Tham, P13, q.Tan Binh
,

Tips

  • Enjoy u tun :)
  • i ruti 20k, cho th u xanh 10k mt t, qu ngon v qu r
  • Pass wifi 88888888
  • Mn ngon: tit canh, i
  • Ngon v r
  • Th bp thu rt ngon