Shiki Sushi Bar

Japanese
$ $
125 SE G St
Grants Pass, OR 97526
(541) 474-3922