Shanghai Min (上海小南国)

Shanghai
宜山路700号 (新宜街2号楼3楼)
Xuhui, 上海市
+86 400 820 9777