Main Street Tiki Bar

Restaurant
$ $
301 N Harrison St
Princeton, NJ 08540