Les 3 Domes at Sofitel Lyon

20 Quai Gailleton
69002 Lyon,
+33 4 72 41 20 20
Monday
12:00pm - 1:45pm
7:30pm - 9:45pm
Tuesday
12:00pm - 1:45pm
7:30pm - 9:45pm
Wednesday
12:00pm - 1:45pm
7:30pm - 9:45pm
Thursday
12:00pm - 1:45pm
7:30pm - 9:45pm
Friday
12:00pm - 1:45pm
7:30pm - 9:45pm
Saturday
12:00pm - 1:45pm
7:30pm - 9:45pm
Sunday
12:00pm - 1:45pm
7:30pm - 9:45pm

Tips

  • Go for the Truffle and potato tart if you can !