Ippudo (一風堂)

Ramen
75 E Tianhe Rd
广州, 广东
Monday
11:00am - 10:00pm
Tuesday
11:00am - 10:00pm
Wednesday
11:00am - 10:00pm
Thursday
11:00am - 10:00pm
Friday
11:00am - 10:00pm
Saturday
11:00am - 10:00pm
Sunday
11:00am - 10:00pm

Tips

  • Chuyn v ramen ca Nht, ni ting vi nhiu gii thng danh ting. Tim kh ng khch do gi kh bnh dn.
  • test
  • Great place.