Gyuhachi Shabu Shabu (牛八涮涮鍋專門店)

Shabu-Shabu
Shop 209, 2/F, K11, 18 Hanoi Rd
尖沙咀, Kowloon City