Kitamura Japanese Shabu Shabu & Thai Suki. K steamboat

Japanese, Asian, Hotpot
$ $
33 & 35 Jalan Kuning Dua (Taman Pelangi)
Johor Bahru, Johor 80400
+60 7-334 4444