Poyie Restaurant

Filipino
$ $
Bilog
Valenzuela, Rizal