J&V Victuals

North Indian
Xingsheng Road (Zhujiang New Townq)
广州, 广东