HL Sushi

Sushi
$ $
2/F Jinling Haixin Building, 666号 Fuzhou Road (Yunnan Zhong Road)
上海市, 上海市 200001

Tips

  • I love sushi :)