ข้าวผัดปู @Ari

Chinese, Food Truck
$ $
Soi Ari, Phayathai
พระนคร, กรุงเทพมหานคร 10400