AQ Japanese Shabu-Shabu Restaurant

Japanese
$ $
Changning, 上海市