Venue #53561833498e7d3f8252c26a

Indonesian
$ $
No.18 Lane 274 Tian Zi Fang, Tai Kang Road (Tian Zi Fang)
上海市, 上海市