Venue #4ec9e4161081858960f5d403

Hong Kong
C/F 24-25, Chai Wan Kok Cooked Food Market, 4A Chai Wan Kok St
Tsuen Wan, Tsuen Wan District