Venue #4bbf318798f495210b36d263

Karaoke
$ $
123 Tianyaoqiao Rd. 3-4F (Xingen Rd.)
Xuhui, 上海市